Centrum Stomatologii Estetycznej Aquarius

Ortodoncja

Co należy zrobić przed założeniem aparatu stałego

WIZYTA KONSULTACYJNA, na której wspólnie z lekarzem zostaje wstępnie zaplanowane leczenie ortodontyczne. Bardzo ważne jest, aby pacjent był w pełni świadomy, jak będzie wyglądało leczenie, jakie nowe obowiązki pojawią się wraz z założeniem aparatu, jaki to będzie rodzaj aparatu, jaki jest stopień nasilenia wady, czy wada zgryzu ma podłoże kostne oraz jakie są koszty związane z założeniem aparatu i wizytami konsultacyjnymi

HIGIENIZACJA - zabieg polegający na usunięciu kamienia nazębnego z zastosowaniem skalera ultradźwiękowego oraz osadów, przebarwień z użyciem piaskarki

ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE – uwidacznia położenie zawiązków zębów ósmych lub ich brak, uwidacznia też zęby zatrzymane w kości. Pozwala ocenić, czy nie ma zmian w kości w okolicy zębów martwych, jeśli pacjent przeszedł leczenie endodontyczne. Na tym etapie pacjent jest kierowanyna leczenie zachowawcze, jeśli występują ubytki próchnicowe lub zmiany zapalne w okolicy zębów martwych

ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE - umożliwia pomiary kostne, które pomagają w zaplanowaniu leczenia ortodontycznego

WYCISKI w celu przygotowania modeli orientacyjnycyjnych, pomiary dokonane na modelach ortodontycznych pomagają w zaplanowaniu leczenia ortodontycznego