Centrum Stomatologii Estetycznej Aquarius

Ortodoncja

Wizyty kontrolne

Regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne oraz dobrze funkcjonująca współpraca miedzy pacjentem

i lekarzem to jeden z warunków postępów leczenia. U pacjentów noszących aparaty ligaturowe wizyty kontrolne są co miesiąc – zawsze odbywa się na nich zmiana ligatur i w zależności od postępów leczenia wymiana łuku. U pacjentów noszących aparaty bezligaturowe wizyty kontrolne odbywają się

co 2 miesiące i dotyczą ewentualnej wymiany łuku w zależności od tego, jak przebiega leczenie.

 

Elementy dodatkowe, wspomagające typu sprężyny, wyciągi gumowe, wyciągi łańcuszkowe

są wymieniane w zależności od efektów według indywidualnego planu leczenia.

 

Należy pamiętać że każdy organizm na dane leczenie reaguje inaczej i to, co u jednego pacjenta zachodzi w przeciągu miesiąca, u innego stanie się w pół roku więc wszelka standaryzacja szybkości leczenia jest niemożliwa do zaplanowania.